Ochrana dat

 

1. Jméno a kontaktní data odpovědného za zpracování stejně jako firemní osoby pověřené ochranou údajů

 

Tato informace o ochraně dat platí pro zpracování dat:

 

Wilhelm Fricke SE (dále také „Wilhelm Fricke“)
Zum Kreuzkamp 7, D-27404 Heeslingen
Tel.: +49-4281-712-712, Fax: +49-4281-712-700
E-Mail: [email protected]
Internet: www.granit-parts.com

 

Představenstvo: Hans-Peter Fricke, Holger Wachholtz

 

Rejstříkový soud: Tostedt HRB 205740
DIČ: DE 815 646 089
Firemní osoba pověřená ochranou údajů fy Wilhelm Fricke je k dosažení na výše uvedené adrese, k rukám osoby pověřené ochranou údajů, nebo mailem na [email protected] .

 

2. Zjišťování a ukládání osobních dat stejně jako způsob a účel jejich použití

 

a) při návštěvě internetové stránky

 

Při vyvolání naší internetové stránky budou vyhledávačem Vašeho koncového přístroje zaslány automaticky informace na server naší internetové stránky. Tyto informace budou dočasně uloženy v tzv. logfile. Následující informace budou přitom vytvořeny bez Vašeho zásahu a až do automatizovaného vymazání uloženy:

 

 • IP- adresa přihlášeného počítače,
 • Datum a hodina přístupu,
 • Jméno a URL vyvolaného datového souboru,
 • Internetové stránky, ze kterých je proveden přístup (Referrer-URL),
 • Použitý prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače stejně jako jméno Vašeho poskytovatele přístupu.

 

Uvedená data budou budou námi zpracována k následujícím účelům:

 

 • Poskytnutí hladkého navázání spojení na internetové stránky,
 • Poskytnutí komfortního použití naší internetové stránky,
 • Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému stejně jako k dalším administrativním účelům.

 

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f Nařízení k ochraně údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše vypočtených účelů pro vytvoření dat. V žádném případě nepoužijeme získaná data k účelu zatížení Vaší osoby jakýmkoliv břemenem.

 

Proto nastavujeme při návštěvě naší internetové stránky Cookies stejně jako analytické služby. Bližší vysvětlení k tomuto získáte pod bodem 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

b) Při přihlášení k našemu Newsletteru

 

Pokud podle čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. a Nařízení k ochraně údajů udělíte výslovný souhlas, použijeme Vaši E-mailovou adresu k tomu, abychom Vám pravidelně zasílali náš Newsletter. Pro příjem Newsletter postačuje uvedení E-mailové adresy.

 

Odhlášení je možné kdykoliv, např. přes link na konci každého Newsletteru. Alternativně můžete svoji žádost o odhlášení kdykoliv zaslat také na [email protected] přes e-mail.

 

c) Při použití našeho kontaktního formuláře

 

Pro otázky všeho druhu Vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt na internetových stránkách, přes již připravený formulář. Přitom je žádáno uvedení platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho přichází dotaz a tento mohli zodpovědět. Ostatní údaje budou moci být uvedeny dobrovolně. Zpracování dat pro účel navázání kontaktu s námi probíhá dle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. a Nařízení k ochraně údajů na základě Vámi uděleného dobrovolného svolení.

 

Po vyřízení Vámi položeného dotazu budou osobní data získaná z kontaktního formuláře automaticky vymazána.

 

3. Další předávání dat

 

Předávání Vašich osobních dat třetím osobám k jiným než k následujícím účelům není uskutečňováno.

 

Předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám, pokud:

 

 • jste Vy k tomu dali výslovné svolení podle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. a Nařízení k ochraně údajů,
 • další předání je žádoucí podle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. f Nařízení k ochraně údajů k uplatnění práv, výkonu nebo zajištění právních nároků a nenastává důvod, že na Vaší straně převažuje právo k jejich nepředání,
 • pro případ že nastává zákonná povinnost k postoupení dat podle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. c Nařízení k ochraně údajů, stejně jako
 • je toto zákonem připuštěno a podle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. b Nařízení k ochraně údajů pro vypořádání smluvních vztahů s Vámi

 

4. Cookies

 

Nastavujeme na naší straně Cookies. Tímto se míní malé soubory, které vytvoří Váš prohlížeč automaticky a které budou uloženy na Vašem koncovém zařízení (Laptop, Tablet, Smartphone a jiné), když navštívíte naše stránky. Cookies nezpůsobí na Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně nebo ostatní škodlivý software.

 

V Cookie budou založeny informace, které se vyskytnou příslušně v souvislosti se specificky nasazeným koncovým zařízením. Toto ovšem neznamená, že tím bezprostředně získáme znalost o Vaší identitě.

 

Použití Cookies slouží jednak k tomu, aby bylo příjemněji nastaveno využití naší nabídky pro Vás. Proto nastavujeme tzv. sezonní Cookies, aby se zjistilo, zda jste jednotlivé listy naší internetové stránky již navštívili. Tyto budou po opuštění naší stránky automaticky vymazány.

 

Dále ještě nasazujeme rovněž k optimalizaci uživatelské vlídnosti dočasné Cookies, které budou uloženy pro určitý pevný časový úsek na Vašem koncovém zařízení. Po Vaší nové návštěvě našich stránek, s cílem projevení zájmu o naše služby, bude automaticky zjištěno, že jste u nás už jednou byli a která zadání a nastavení jste otevřel , abyste tyto nemusel opětovně zadávat.

 

Dále nasazujeme Cookies proto, abychom statisticky určili návštěvnost naší internetové stránky a pro účel optimalizace naší nabídky pro Vás (viz č. 5). Tyto Cookies nám umožňují, automaticky zjistit, že jste u nás už dříve byli. Tyto Cookies budou po nyní definované době automaticky vymazány.

 

Pomocí Cookies zpracovaná data jsou pro uvedené účely pro zachování našich oprávněných zájmů, stejně jako třetí strany podle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. f Nařízení k ochraně údajů žádoucí.

 

Většina prohlížečů akceptují Cookies automaticky. Můžete ovšem Váš prohlížeč tak konfigurovat, že žádné Cookies na Vašem computeru uloženy nebudou nebo se trvale zobrazí poznámka, před tím, než se uloží nové Cookie. Úplné deaktivování Cookies může ovšem vést k tomu, že ne všechny funkce naší internetové stránky budete moci využít.

 

5. Nástroje analýz

 

a) Nástroje pro sledování (Tracking-Tools)

 

Budou prováděna v následujícím textu uvedená a námi použitá sledovací opatření na základě čl.6, odst. 1 S. 1 pís. f Nařízení k ochraně údajů. Použitými sledovacími opatřeními chceme zajistit potřebné uspořádání a plynulé optimalizování naší webové stránky. Dále sledujeme tímto opatřením statistiku sledování naší webové stránky a k účelu vyhodnocení optimalizace naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy jsou považovány za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu.

 

Stávající účely zpracování dat a údajových kategorií jsou získávány z odpovídajících nástrojů sledování.

 

i) Analýzy Google

 

Pro účely potřebného uspořádání a plynulého optimalizování naší webové stránky využíváme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; v následujícím textu „Google“). V této souvislosti budou vytvořeny pseudonymní uživatelské profily a užívány Cookies (viz pod č. 4). Pomocí Cookie vzniklé informace při Vašem použití této internetové stránky jako

 

 • prohlížeč: typ/ verze,
 • použitý operační systém,
 • Referrer-URL (odkaz na dřívější návštěvu stránky),
 • Hostname použitého počítače (IP- adresa),
 • časový údaj poptávky na serveru,

 

budou přeneseny na server patřící Googlu v USA a tam uloženy. Tyto informace budou použity, aby vyhodnotily používání naší internetové stránky, sestavily reporty o aktivitách na internetové stránce a získání dalších služeb ohledně využití internetové stránky pro účely průzkumu trhu a potřebnému uspořádání internetových stránek. Tyto informace budou také předány případně třetí straně, pokud to bude zákonem předepsáno nebo pokud třetí strana tato data zpracuje na zakázku. V žádném případě nebude Vaše IP- adresa propojena s jinými daty od Google. Die IP-adresy budou anonymizovány, tak, aby bylo znemožněno jejich přiřazování (IP-maskování).

 

Můžete zabránit instalaci Cookies odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče ; upozorňujeme ovšem na to, že v tomto případě se nemusí dostat k některým funkcím této internetové stránky v plném rozsahu.

 

Dále ještě můžete zamezit vytvoření dat vzniklým pomocí Cookie a dat souvisejících s Vaším použitím internetové stránky (vč. Vaší IP- adresy) stejně jako zpracování těchto dat v Googlu tím, že stáhnete a installujete funkci prohlížeč-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Alternativně k prohlížeč-Add-on, zvláště browseru na mobilních koncových zařízeních, můžete zabránit Google Analytics, tím, že kliknete na tento Link. Bude použit Opt-out-Cookie který zamezí vytvoření Vašich dat při návštěvě této internetové stránky. Opt-out-Cookie platí jenom v tomto prohlížeči a jen pro naše internetové stránky a bude uložen na Vašem zařízení. Pokud smažete Cookies v tomto prohlížeči, musíte opětovně zadat Opt-out-Cookie.

 

Bližší informace k ochraně dat v souvislosti s Google Analytics najdete nejspíše na Google Analytics-pomoc (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ).

 

ii) Nástroj Google Adwords Conversion Tracking

 

Pro statistická vyhodnocení naší stránky a za účelem zhodnocení vylepšení naší internetové stránky pro Vás, využíváme také Google Conversion Tracking. Přitom bude od Google Adwords nasazen Cookie (viz č. 4) na Vašem počítači, pokud jste na naše stránky přišli přes inzerci Google.

 

Tyto Cookies ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a neslouží k identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky našich web.stran webovou stránku zákazníka Adwords a Cookie ještě neprošlo, mohou Google a zákazník zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

 

Každý zákazník Adwords obdrží jiné Cookie. Cookies tedy nemohou být dosledovány přes web. stránky zákazníka Adwords. Informace získané pomocí Conversion-Cookies slouží k sestavení statistik Conversion pro zákazníka Adwords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci Adwords získají celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich odkaz a s tím byli přepojeni Conversion-Tracking-Tagem na dotyčnou stranu. Nezískají však žádné informace, jimiž by se dal uživatel osobně identifikovat.

 

Pokud si nepřejete účast v procesu Tracking, můžete také zde potřebné nastavení Cookies odmítnout – možno pomocí nastavení prohlížeče, keré automatické nastavení Cookies obecně deaktivuje. Můžete také deaktivovat Cookies pro Conversion-Tracking, když si Váš prohlížeč so nastavit tak, aby Cookies z domény „www.googleadservices.com “ byly blokovány. Poučení od Google ke Conversion-Tracking najdete (https://services.google.com/sitestats/de.html ).

 

iii) econda

 

K potřebnému uspořádání stejně jako k vylepšení této web. stránky budou dále získávána anonymizovaná data pomocí řešení a technologií firmy econda GmbH a uloženy stejně jako vytvořená data uživatelských profilů za použití pseudonymů. K tomuto účelu mohou být nasazena Cookies, které umožní znovu rozeznání internetového browseru. Uživatelské profily nebudou ovšem bez výslovného souhlasu návštěvníka s daty nositele pseudonymu propojovány. Obzvláště budou IP-adresy ihned po příchodu anonymizovány, čímž je znemožněno přiřazení uživatelských profilů k IP-adresám. Návštěvník této web.stránky mohou toto vytváření dat a jejich ukládání kdykoliv v budoucnu odmítnout. Odmítnutí platí jen pro přístroj a browser na kterém byla zadána, prosím opakujte příp. postup na všech zařízeních.

 

Když smažete Opt-out-Cookie, budou poté příchozí dotazy zase od nás zase standardně uloženy; Můžete odmítnout hier.

 

6. Sociální média Plug-iny (rozhraní).

 

Umisťujeme do naší internetové stránky na základě čl.6, odst. 1 S. 1 pís. f Nařízení k ochraně údajů Plug-ins sociální sítě Facebook, abychom tímto Wilhelma Frickeho učinili více známým. Tento s tím spojený reklamní účel je považován jako oprávněný zájem ve smyslu Nařízení k ochraně údajů. Odpovědnost nese každý podnik podléhající povinné ochraně dat.

 

a) Facebook

 

1. Na naší webové stránce dochází k použití pluginů (=zásuvných modulů) sociálních médií Facebook, aby bylo jejich použití uspořádáno více osobně. Tudíž používáme tlačítek „LIKE“ nebo „SDÍLET“ resp. tzv. Facebookový pixel. Jedná se přitom o nabídku od Facebook.

 

Když vyvoláte stránku našeho Webu, která obsahuje Plugin resp. pixel, nastaví Váš browser přímé spojení se servery Facebooku. Obsah Pluginů je přímo zprostředkován Facebookem na Vašem browseru a od něho navázán do webové stránky.

 

Navázáním pluginů obdrží Facebook informaci, že Váš browser vyvolal příslušnou stránku naší webové prezentace, i když nevlastníte Facebook účet nebo nejste právě na Facebook přihlášen. Tato informace (včetně Vaší IP-adresy) se přímo přenáší z Vašeho browseru na Server Facebook v USA a tam se ukládá. Obvykle je to s připojením Cookie, jímž se zájmová data anonymizují pomocí pseudonymu. Podle těchto informací jsou Vám na webových stránkách našich partnerů představena reklamní zobrazení se vztahem k našim nabídkám. Nejsou ukládána k Vaší osobě vztažená data a také nejsou spojeny žádné profily použití s Vašimi osobními údaji.

 

Pokud jste přihlášen na Facebook, může Facebook návštěva naší webové stránky přímo přiřadit Vašemu Facebook účtu. Pokud jste v interakci s Pluginy např. přes tlačítka „LIKE“ nebo „SDÍLET“, bude odpovídající informace rovněž přímo předána na server Facebook a tam uložena. Informace budou nadto Facebookem zveřejněny a Vašim Facebookovým přátelům ukázány.

 

Facebook může tyto informace použít za účelem reklamy, průzkumu trhu, a potřebnému nastavení Facebookové stránky (nazýváno také „Retargeting“ / zacílení). Tím budou od Facebooku sestaveny profily použití, zájmů a vztahů, např. o Vašem použití použití naší webové stránky s ohledem na Vašem Facebooku zobrazené reklamní stránky, ostatní uživatele Facebooku informovat o Vaší aktivitě na naší webové stránce a získání informace o dalších s použitím Facebooku spojenými službami . Pokud byste nechtěli, aby Facebook data sebraná o naší webové prezentaci přiřazoval k Vašemu Facebookovému účtu, musíte se před Vaší návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit.

 

Účel a rozsah zjišťování dat a další zpracování a použití údajů Facebookem jakož i k tomu vztažených práv a možností nastavení k ochraně Vaší privátní sféry si prosím stáhněte na Upozornění k ochraně dat (https://www.facebook.com/about/privacy/) od Facebooku.

 

b) Youtube

 

Vkládáme k propojení videa provozovateli YouTube (patří ke Google). Jako většina těchto internetových stránek používá také YouTube Cookies, aby sbíral informace o návštěvě své Internetové stránky. YouTube používá tyto mimo jiné k vytvoření statistik videa, k zabránění podvodu a ke zlepšení uživatelské vlídnosti. Také vede k navázání spojení se sítí Google DoubleClick.

 

Když startujete video, může to vyvolat další postupy zpracování dat. Na to nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně dat u YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů pod:

 

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

7. Práva dotčených:

 

Máte právo:

 

 • podle čl. 15 Nařízení k ochraně údajů můžete požádat o informaci o Vašich osobních datech, která jsme zpracovali. Zejména můžete požádat o informaci o účelu zpracování, kategorii osobních dat, kategorie příjemců, proti tomu komu jsou nebo budou Vaše data zpřístupněna , plánovaná délka uložení, existenci práva na opravení, mazání, omezení zpracování nebo odmítnutí, existenci práva na stížnost, původ Vašich dat, pokud nebyla tato získána u nás, stejně jako o existenci automatizovaného vyhledávání rozhodnutí včetně vytvoření profilu a event. vyžádat vypovídající informace k jejich detailům;
 • podle čl. 16 Nařízení k ochraně údajů vyžádat opravení nesprávných nebo doplnění Vašich u nás uložených osobních dat;
 • podle čl. 17 Nařízení k ochraně údajů vyžádat smazání Vašich u nás uložených osobních dat, pokud toto zpracování není žádoucí pro vykonání práva na svobodu názoru a informace, ke splnění právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo k peněžní náhradě, výkonu nebo ochraně právních nároků;
 • podle čl. 18 Nařízení k ochraně údajů vyžádat omezení zpracování Vašich u nás uložených osobních dat, pokud byla správnost dat Vámi rozporována, zpracování je neoprávněné, ale Vy jste jejich smazání odmítl a my data dále nepoužíváme, pokud ovšem Vy tato potřebujete ke splnění právního závazku, výkonu nebo ochraně právních nároků nebo Vy jste podle čl. 21 Nařízení k ochraně údajů podali odpor proti jejich zpracování;
 • podle čl. 20 Nařízení k ochraně údajů požadovat Vaše osobní data, která jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu k předání nebo žádat zprostředkování jiným oprávněným osobám;
 • podle čl. 7 odst. 3 Nařízení k ochraně údajů odvolat Vaše jednou udělené svolení vůči nám. Toto má za následek, že zpracování dat, které spočívalo na tomto svolení, v budoucnosti nebudeme smět provádět a
 • podle čl. 77 Nařízení k ochraně údajů podat stížnost k dozorčímu orgánu. Zpravidla se můžete k tomu účelu obrátit na dozorčí orgán Vašeho obvyklého místa pobytu nebo pracoviště nebo našeho sídla.

 

8. Právo na protest

 

Pokud budou Vaše osobní data zpracována na základě oprávněných zájmů podle čl.6, odst. 1 S. 1 pís. f Nařízení k ochraně údajů, máte právo, podle čl. 21 Nařízení k ochraně údajů podat odpor proti zpracování Vašich osobních dat, pokud pro to nastanou důvody, které byly vyvolány Vaší zvláštní situací nebo se odpor obrací proti přímé reklamě. V posledním případě máte generální právo na protest, které bez udání Vaší mimořádné situace uskutečníme.

 

Pokud byste potřebovali uplatnit Vaše právo na odvolání nebo protest, postačí e-mail na [email protected] .

 

9. Unbounce

 

Pro řízení našich marketingových kampaní a vylepšení našich nabídek využíváme na několika stránkách na základě článku 6, odst. 1 Směrnice o ochraně osobních údajů nástroje Unbounce společnosti unbounce Marketing Solutions Inc. 400-401 West Georgia Street Vancouver, BC Canada V6B 5A1. Tyto stránky jsou spravovány od unbounce a vyhledavač našeho uživatele přitom komunikuje přímo s unbounce, takže Vaše IP-adresa je zprostředkována a jsou užity cookies. Přídavně k IP-adrese může unbounce vygenerovat datum a čas, ve kterých se návštěvník ocitl na těchto stránkách, rovněž i signatury vyhledávače, operační systém a typ přístroje. Námi na vstupu uvedené účely k použití unbounce představují zároveň oprávněný zájem ve smyslu zákonného rámce. Další informace o tom, které typy dat unbounce pořizuje a jak jsou použity, naleznete zde:unbounce.com/privacy Máte možnost zabránit ukládání cookies pomocí příslušného nastavení Vašeho prohlížeče.

 

10. Bezpečnost dat

 

Používáme v rámci návštěvy naší internetové stránky rozšířenou proceduru SSL (Secure Socket Layer) ve spojení se v současnosti nejvyšším stupněm kódování, který je podporován Vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná přitom o 256 bitové klíčování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256 bitové klíčování, použijeme místo toho technologii 128-bit v3 . Pokud bude jednotlivá stránka naší internetové prezentace přenesena pod kódováním, uvidíte na uzamčené části symboly zámku, resp. klíče na dolní statusové liště Vašeho browseru.

 

Využíváme ostatně příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše data proti proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření budou vylepšována průběžně v souladu s technologickým vývojem.

 

11. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

 

Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a je vyhlášeno k období květen 2018. Toto prohlášení o ochraně údajů může být změněno dalším rozvojem naší internetové stránky a nabídky nebo z důvodu změněné zákonného nebo úředního předpisu. Aktuální prohlášení o ochraně údajů můžete vyvolat a vytisknout na internetové stránce pod https://www.granit-parts.com/service/privacy .