Ochrana osobních údajů

 

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti

 

Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování údajů společností


Fricke Group GmbH & Co. KG a její dceřiné společnosti. (dále také „Fricke Group“)
Zum Kreuzkamp 7, D-27404 Heeslingen
Tel.: +49-4281-712-0, Fax: +49-4281-712-49
E-mail: [email protected]
Internet: www.fricke.de


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Fricke lze kontaktovat na výše uvedené adrese, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo e-mailem na adrese [email protected].

 

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a účel jejich použití

 

a) Při návštěvě webové stránky

 

Když navštívíte tuto webovou stránku, prohlížeč používaný ve vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log souboru. Následující informace jsou zaznamenány bez vašeho zásahu a uloženy, dokud nebudou automaticky odstraněny:

 

 • IP adresa žádajícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL načteného souboru,
 • Webová stránka, ze které se přistupuje (adresa URL refereru),
 • Použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název vašeho poskytovatele přístupu.

 

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 

 • Zajištění hladkého navázání připojení k webu,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • k dalším administrativním účelům.

 

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Shromážděné údaje za žádných okolností nepoužíváme za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě.

 

Kromě toho používáme soubory cookie a analytické služby, když navštívíte naše webové stránky. Podrobnější vysvětlení naleznete v oddílech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

b) Při registraci k odběru našeho Newsletteru

 

Pokud jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. GDPR, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho Newsletteru. Pro zasílání Newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu.

 

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, například pomocí odkazu na konci každého Newsletteru. Případně můžete kdykoli poslat svůj požadavek na odhlášení e-mailem na adresu [email protected]. Pokud se odhlásíte z odběru Newsletteru, vaše údaje zpracovávané pro tento účel budou okamžitě vymazány. Dokumentaci vašeho souhlasu (doba pro přihlášení a odhlášení) uchováváme pouze za účelem právní obrany po dobu až tří let.

 

c) Při použití našeho kontaktního formuláře

 

Máte-li jakékoli dotazy, nabízíme vám možnost kontaktovat nás pomocí formuláře uvedeného na webových stránkách. Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo žádost odeslal, a mohli na ni odpovědět. Další informace lze poskytnout dobrovolně.

 

Zpracování údajů za účelem našeho kontaktování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

 

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou automaticky vymazány po vyřízení vaší žádosti.

 

d) Soutěže

 

Pokud se zaregistrujete do soutěží pořádaných skupinou Fricke, použijeme údaje, které jste poskytli při příslušné registraci, za účelem realizace smlouvy o účasti, zejména pro oznámení o výhře a případně pro reklamu na naše nabídky. Podrobné informace naleznete v příslušných podmínkách účasti v příslušné soutěži. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

e) Při použití čtečky čárových kódů v aplikaci

 

Naše aplikace dokáže pomocí funkce fotoaparátu vašeho smartphonu rozpoznat text na obrázcích štítků, součástí zařízení, nálepek, balíčků a obalů. To vám umožní přesně a časově úsporně identifikovat produkty, části zařízení a stroje. K tomuto účelu se ve vašem chytrém telefonu používá software pro rozpoznávání textu ("OCR") a současně probíhá záznam z kamery, data se odpovídajícím způsobem převedou a poté se prostřednictvím volání na server přenesou do našeho obchodu při vyhledávání.

 

 • Při stažení naší aplikace se do příslušného obchodu s aplikacemi přenesou požadované informace, zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo vašeho účtu, čas stažení a individuální kód zařízení. Na tento sběr dat nemáme žádný vliv a neneseme za něj odpovědnost. Údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro stažení mobilní aplikace do vašeho chytrého telefonu. Při používání aplikace shromažďujeme níže popsané osobní údaje, abychom umožnili pohodlné používání funkcí a protože jsou technicky nezbytné, abychom vám mohli nabízet funkce naší aplikace a zajistit stabilitu a bezpečnost:

 

 • Při používání naší aplikace se shromažďují stejné údaje jako při používání našich webových stránek, uvedených v bodě 2a tohoto prohlášení o ochraně údajů, na které odkazujeme.

 

f) Odvolání zpracování osobních údajů

 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze vždy svobodně odvolat; K tomuto účelu postačuje odpovídající oznámení společnosti Fricke Group. Další informace naleznete v příslušných zásadách ochrany údajů společnosti Fricke Group, Messenger Services a MessengerPeople GmbH.

 

Na základě souhlasu, který nám udělíte v souladu s článkem 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – například souhlasem v rámci našeho banneru o ochraně údajů/cookie nebo přijetím nařízení o ochraně údajů zaškrtnutím políčka před odesláním formulářů nebo objednávek – nastavit tento proces přiřazování zákazníků. Zašifrovaná uživatelská data (jako jsou e-mailové adresy nebo telefonní čísla) jsou přenášena na servery našich reklamních partnerů. Systémy partnerů porovnávají tyto informace a identifikují shody. Data použitá pro srovnání jsou poté v zašifrované podobě smazána ze serverů reklamního partnera, aby se zabránilo dalšímu použití. Pokud údaje odpovídají známému uživatelskému profilu, budou použity pro cílená reklamní opatření. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, můžete tak učinit kdykoli kontaktováním našeho zákaznického servisu nebo zasláním zprávy pomocí našeho kontaktního formuláře.

 

Podrobné vysvětlení procesu, jehož příkladem jsou vlastní seznamy zákazníků Google, odkazujeme na schematické znázornění, které je dostupné pod následujícím odkazem: [Schématický diagram Vlastní seznamy zákazníků Google.

 

Podle čl. 4 GDPR osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. V rámci párování zákazníků zpracováváme údaje, jako jsou e-mailové adresy, ale také telefonní čísla, jména a adresy. Před předáním reklamnímu partnerovi jsou tyto informace pseudonymizovány pomocí hashovacích algoritmů, což je činí k nepoznání a výrazně ztěžuje jejich zpětné dohledání k jednotlivé osobě. Tento postup zajišťuje, že údaje lze použít pouze k určenému účelu.

 

3. Sdílení dat

 

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám k jiným účelům, než jsou uvedeny níže.

 

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 

 • Jste udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR,
 • předání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů,
 • v případě, že k převodu existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm
 • to je ze zákona přípustné a nutné pro zpracování smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

 

4. Cookies

 

Na našich stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají na vaše koncové zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nepoškozují vaše koncové zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.

 

V cookie se ukládají informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním použitým koncovém zařízením. To však neznamená, že jsme okamžitě informováni o vaší totožnosti.

 

Používání cookies slouží jednak k tomu, abychom vám zpříjemnili využívání naší nabídky. K rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu, používáme takzvané session cookies. Ty se po opuštění našich stránek automaticky smažou.

 

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení po určitou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky za účelem využití našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

 

Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky (viz část 5). Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, když znovu navštívíte naše stránky, že jste u nás již byli. Tyto soubory cookie se po uplynutí definované doby automaticky vymažou.

  

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Úplná deaktivace cookies však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

 

a) Obecné informace o analytických nástrojích

 

Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou prováděna výhradně na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. S použitými sledovacími opatřeními chceme zajistit design podle potřeb a neustálou optimalizaci našich webových stránek. Na druhou stranu používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás.

 

Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat lze nalézt v odpovídajících sledovacích nástrojích.

 

Při používání analytických nástrojů je možné, že osobní údaje (např. vaše IP adresa) budou předány nebo zpřístupněny společnostem třetích stran. Mohou se také nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tedy ve třetích zemích. K takovému zpracování dochází výhradně s vaším souhlasem, čl. 6 odst. 1 písm. DS-GVO). O příslušných podrobnostech převodu vás budeme informovat níže na příslušných místech.

 

V některých třetích zemích Evropská komise certifikuje ochranu údajů, která je srovnatelná se standardem EHP, prostřednictvím tzv. rozhodnutí o přiměřenosti (seznam těchto zemí a kopii rozhodnutí o přiměřenosti naleznete zde: https://ec.europa. eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs). V jiných třetích zemích, do kterých mohou být osobní údaje předávány, nemusí být trvale vysoká úroveň ochrany údajů z důvodu chybějících právních ustanovení. Podle Evropského soudního dvora lze odpovídající úrovně ochrany pro přenos dat do USA dosáhnout pouze za extrémně přísných podmínek. Pokud předáváme údaje do třetích zemí, zajišťujeme, aby byla přiměřeně zaručena ochrana údajů. To je možné prostřednictvím závazných firemních předpisů, standardních smluvních doložek Evropské komise pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 1, 2 písm. c GDPR (standardní smluvní doložky z roku 2021 jsou k dispozici na https://eur -lex .europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-cs), certifikáty nebo uznávané kodexy chování. V případě zájmu o více informací kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

b) Google Analytics

 

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“) . V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz část 4). Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky, jako jsou:

 

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • odkazující URL (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku serveru,

 

Sledování konverzí Google také používáme ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace našich webových stránek. Google Adwords umístí na váš počítač soubor cookie (viz část 4), pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google.

 

Tyto cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka Adwords a cookie ještě nevypršela, Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

 

Každý zákazník Adwords obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. Informace získané pomocí konverzního cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Adwords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci Adwords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

 

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete zde.

 

c) Používání remarketingu nebo funkce „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.

 

Na našich webových stránkách používáme remarketing nebo funkci „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato funkce slouží k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků. Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, které tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Návštěvy webových stránek a také anonymní údaje o používání webových stránek jsou zaznamenávány prostřednictvím cookies. Nedochází k ukládání osobních údajů návštěvníků webu. Pokud poté navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací. Vaše údaje mohou být také přenášeny do USA.  

 

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Používání souborů cookie společností Google můžete trvale zakázat pomocí následujícího odkazu a stažením a instalací zde poskytnutého pluginu: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

 

Alternativně můžete deaktivovat používání souborů cookie poskytovateli třetích stran tak, že vyvoláte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a implementujete další informace, které jsou zde uvedeny při odhlášení. Více informací o Google Remarketing a souvisejícím prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/privacy/ads/

 

 

d) econda

 

Pro návrh a optimalizaci této webové stránky na základě potřeb jsou také shromažďována a ukládána anonymní data pomocí řešení a technologií společnosti econda GmbH a z těchto dat jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily použití. K tomuto účelu lze použít soubory cookie, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily však nejsou slučovány s údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu návštěvníka. Zejména IP adresy jsou ihned po obdržení změněny k nepoznání, což znamená, že k IP adresám nelze přiřadit profily použití. Návštěvníci těchto webových stránek mohou proti tomuto shromažďování a ukládání dat do budoucna kdykoli vznést námitku. Námitka se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, na kterém byla nastavena, v případě potřeby proces opakujte na všech zařízeních.

 

Pokud vymažete opt-out cookie, dotazy, které poté vyvstanou, budeme standardně znovu ukládat; Zde můžete vznést námitku.

 

e) Použití technologie SalesViewer®

Na této webové stránce lze shromažďovat a ukládat data pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace pomocí technologie SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH.

 

K tomuto účelu se používá kód založený na javascriptu, který se používá ke shromažďování dat souvisejících s firmou a jejich odpovídajícímu použití. Data shromážděná touto technologií jsou šifrována pomocí nepřepočítané jednosměrné funkce (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nejsou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek.

 

Data uložená v Salesvieweru budou vymazána, jakmile již nebudou pro zamýšlený účel potřeba a vymazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání.

 

Proti shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna kliknutím na tento odkaz https://www.salesviewer.com/opt-out, abyste zabránili budoucímu shromažďování ze strany SalesViewer® na této webové stránce. Na vašem zařízení bude uložen opt-out cookie pro tento web. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

 

f) Unbounce

S vaším souhlasem používáme nástroj unbounce od unbounce Marketing Solutions Inc., 400-401 West Georgia Street Vancouver, BC Canada V6B 5A1 ke kontrole našich marketingových kampaní a zlepšování naší nabídky. Tyto stránky jsou hostovány unbounce a prohlížeč našich uživatelů komunikuje přímo s unbounce, přenáší vaši IP adresu a nastavuje cookies. Kromě IP adresy může unbounce shromažďovat datum a čas, kdy návštěvníci přijdou na stránky, a také podpisy prohlížeče, operační systém a typ zařízení. Více informací o tom, jaké typy dat unbounce shromažďuje a jak je používá, najdete zde: https://www.unbounce.com/privacy Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče.

 

g) Instana

Na našich webových stránkách používáme službu Instana, kterou poskytuje Instana, Inc., 222 S Riverside FI 15, Chicago, Illinois, 60606, USA.

 

Instana používá „cookies“, které jsou uloženy ve vašem počítači, k analýze toho, jak uživatelé navštěvují naše webové stránky. Vygenerované informace zahrnují IP adresy a údaje o chování uživatelů. Údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy aktivit při procházení uživatele a ke zlepšení výkonu systému a uživatelské přívětivosti našich webových stránek.

 

Instana může tato data také používat v anonymní podobě k analýze dat a zlepšování služby Instana. Instana není schopna spojit tyto informace s žádnou osobou. Společnost Instana může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Instana. Shromažďování a přenosu osobních údajů (zejména vaší IP adresy) a používání těchto informací můžete zabránit deaktivací JavaScriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, jako je „NoScript“.

 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instana naleznete zde.

 

h) Product Fruits

 

Rádi bychom našim uživatelům a zákazníkům co nejvíce usnadnili zahájení používání naší služby. K tomuto účelu využíváme službu uživatelského poradenství poskytovanou naším zpracovatelem Product Fruits sro, Rosdelovská 1999/7, 169 00 Praha 6, Česká republika.

 

Uživatelská příručka vám na některých místech poskytuje další informace a pomoc při používání naší služby, například kliknutím na určitá tlačítka, abyste se snadněji zorientovali a porozuměli tomu, jak služba funguje. Kromě toho obdržíte pomoc s pokyny pro uživatele, abyste byli informováni o nových funkcích v rámci naší služby. Analyzujeme také, zda byly pokyny pro uživatele užitečné a zda je nutná optimalizace pokynů pro uživatele.

 

Pro tento účel jsou zpracovávány následující typy údajů:

IP adresa, typ zařízení (mobilní zařízení nebo PC), operační systém, verze prohlížeče, region nebo země, datum vaší registrace do naší služby, počet přihlášení, typ vašeho zákaznického účtu u nás, stránky prohlížené v rámci naší služby.

 

Zpracování těchto údajů obecně probíhá v Evropské unii. Používání Produktu Fruits slouží k plnění smluvního vztahu s vámi v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Právním základem pro analýzu a optimalizaci pokynů pro uživatele je náš oprávněný zájem v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR.

 

5. Pluginy sociálních médií

 

Youtube

 

K vkládání videí využíváme poskytovatele YouTube (patří společnosti Google). Stejně jako většina těchto webových stránek používá YouTube soubory cookie ke shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek. YouTube je používá mimo jiné ke shromažďování statistik videí, k prevenci podvodů a ke zlepšení uživatelské přívětivosti. To také vede k připojení k síti Google DoubleClick.

 

Používáme možnost „režimu rozšířené ochrany dat“, kterou poskytuje YouTube. Pokud vyvoláte stránku, která má vložené video, naváže se spojení se servery YouTube a obsah se zobrazí na webu upozorněním vašeho prohlížeče. Podle informací poskytnutých službou YouTube budou vaše údaje – zejména informace o tom, které z našich webových stránek jste navštívili, a informace specifické pro zařízení včetně IP adresy – přenášeny pouze na server YouTube v USA v rámci „rozšířené ochrany dat“. režim“, pokud se podíváte na video, podívejte se na. Aktivací tohoto pluginu a kliknutím na video souhlasíte s tímto přenosem.

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de. Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

6. Cloudflare

 

a) Cloudflare CDN

 

Typ a rozsah zpracování
Cloudflare CDN používáme k řádnému poskytování obsahu našich webových stránek. Cloudflare CDN je služba poskytovaná společností Cloudflare, Inc., která funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) na našich webových stránkách.

CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistupujete k tomuto obsahu, připojujete se k serverům Cloudflare, Inc., čímž se přenáší vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Cloudflare CDN.

 

Účel a právní základ
Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a také optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předání údajů do USA probíhá v souladu s čl. 45 odst. 1 GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Zapojené americké společnosti a/nebo jejich američtí subdodavatelé jsou certifikováni podle rámce EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF).

V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (včetně amerických společností, které nejsou certifikovány podle EU-US DPF), dohodli jsme s příjemci údajů další vhodné záruky ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR . Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopii těchto standardních smluvních doložek můžete získat na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE vidět.

Kromě toho před takovým převodem do třetí země získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. GDPR, který udělujete prostřednictvím souhlasu ve Správci souhlasů (nebo jiných formulářů, registrací apod.). Rádi bychom upozornili, že při předávání do třetích zemí existují neznámá rizika (např. zpracování údajů bezpečnostními orgány ve třetí zemi, jehož přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, na které nemáme žádný vliv a které si možná neuvědomujete) může existovat.

Doba uložení
Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Cloudflare, Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Cloudflare CDN: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

b) Cloudflare AMP

 

Typ a rozsah zpracování
Cloudflare AMP používáme k řádnému poskytování obsahu našich webových stránek. Cloudflare AMP je služba od společnosti Cloudflare, Inc., která na našem webu funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) pro zajištění funkčnosti dalších služeb Cloudflare, Inc. Pro tyto služby najdete v tomto prohlášení o ochraně údajů samostatnou část. Tato část je pouze o použití CDN.

CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistupujete k tomuto obsahu, připojujete se k serverům Cloudflare, Inc., čímž se přenáší vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Cloudflare AMP.

Účel a právní základ
Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a také optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba uložení
Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Cloudflare, Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Cloudflare AMP: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

c) Cloudflare Insights

 

Typ a rozsah zpracování
Na naše webové stránky jsme integrovali Cloudflare Insights. Cloudflare Insights je služba poskytovaná společností Cloudflare, Inc., která vyvíjí cloudový software, který umožňuje vlastníkům webových stránek a aplikací sledovat výkon jejich služeb.

Cloudflare Insights nabízí možnost stanovení statistických vyhodnocení technického výkonu našich služeb (např. dobu trvání konkrétního databázového dotazu, stabilitu a dostupnost našich serverů nebo dobu odezvy našich serverů). Za tímto účelem jsou data aplikací a prohlížeče shromažďována a ukládána v prohlížeči pomocí souborů cookie.

V takovém případě budou vaše údaje předány provozovateli Cloudflare Insights, Cloudflare, Inc..

Účel a právní základ
Použití Cloudflare Insights je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

Doba uložení
Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Cloudflare, Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Cloudflare CDN: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

 

7. Doba uložení

 

Vaše údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování; přiměřeně se použijí právní základy uvedené v kontextu účelů zpracování. Pokud jde o používání a dobu uchovávání souborů cookie, věnujte prosím pozornost našim zásadám používání souborů cookie, které jsou přístupné prostřednictvím položky „Nastavení soukromí“ ve spodní části (zápatí) naší webové stránky.

 

Námi využívané třetí strany budou uchovávat vaše údaje ve svém systému po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s poskytováním služeb pro nás v souladu s příslušnou objednávkou.

 

8. Práva dotčených osob

 

Máte právo:

 

 • požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR. Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na stížnost, původ vašich údajů, pokud nebyly od nás shromážděny, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a v případě potřeby smysluplné informace o jejich údajích;
 • v souladu s čl. 16 GDPR neprodleně požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které u nás uchováváme;
 • Podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro tvrzení, je vyžadováno uplatnění nebo obhajoba právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jeho výmaz a my již údaje nepotřebujeme, ale Vy je používáte k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo vás
 • vznést námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili. V důsledku toho již nesmíme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu a stěžovat si u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na naše sídlo.

 

9. Právo vznést námitku

 

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR, pokud existují důvody pro to, ty, které vyplývají z vaší konkrétní situace nebo námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou zavedeme bez upřesnění konkrétní situace.

 

Pokud byste chtěli využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu [email protected].

 

10. Bezpečnost dat

 

Když navštívíte naše webové stránky, používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo toho technologii 128bit v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v zašifrované podobě, poznáte podle uzavřeného znázornění symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

 

Také používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

 

11. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

 

Toto prohlášení o ochraně údajů je v současné době platné a má stav z ledna 2023. Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoli prohlédnout na této webové stránce https://www.granit-parts.com/service/privacy můžete vyvolat a vytisknout.